top of page

Privacy beleid

Wie zijn we

info@popsuiker.nl

Haemstedeplein 15
2101 WC Heemstede (geen bezoekadres)

Over ons privacybeleid

Popsuiker geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (verbeteren van) onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Popsuiker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Bewaartermijn

Popsuiker bewaart jou persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld

Cookies

Popsuiker gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jou privacy.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jou gebruiksgemak. Ze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jou voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij ook onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jou persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Popsuiker.

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@popsuiker.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In dit kopie maak jij jou pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van jou privacy.
Vervolgens reageren wij zo snel mogelijk maar binnen vier weken op jouw verzoek.

bottom of page